Η μέθοδος MORA στηρίζεται στον βιοσυντονισμό.

Περισότερες πληροφορίες θα βρείτε στις ενότητες:

  • Βασικές αρχές MORA
  • Θεραπεία
  • Ενδείξεις