Προστασία

Προστασία2015-11-27T20:27:38+00:00

Πως μπορούμε μόνοι μας να προστατευθούμε

Ας μην γίνουμε ακόμα μια φορά πειραματόζωα στην μακρόχρονη διαδικασία θέσπισης των επίσημων ορίων ασφαλείας, τα οποία είναι σίγουρο ότι συνεχώς θα μειώνονται κάτω από την πίεση της κοινης γνώμης και των επιστημονικών ερευνών. Γιατί μόνον τότε θα εξαναγκαστούν οι εταιρίες να προσφέρουν εξοπλισμό και διατάξεις προστασίας, τα οποία θα συμβαδίζουν με αυτά τα όρια. Μέχρι τότε όμως τι κάνουμε;

Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιες άλλες ενώσεις ή ακόμα και δημοτικές αρχές, οι οποίες έχουν θεσπίσει απείρως μικρότερα όρια, με το σκεπτικό ότι τα όρια ασφαλείας πρέπει να είναι τέτοια, ώστε με σιγουριά (όση βέβαια μπορεί να είναι αυτή) να μην προκαλούν μακροπρόθεσμες βλάβες στον οργανισμό.

Συγκεκριμένα η «Ενωση Γερμανών Επιστημόνων Κτιριακής Βιολογίας» έχει καθορίσει όχι μόνον αντίστοιχα όρια αλλά και τον βαθμό επιβάρυνσης, ανάλογα με το πόσο η πραγματική κατάσταση υπερβαίνει τα όρια αυτά. Επί πλέον έχει καθορίσει και μια τυποποιημένη μεθοδολογία μετρήσεων, ώστε αυτές να γίνονται πάντα με τον ίδιο τρόπο, με τα σωστά όργανα και να είναι επαναλήψιμες.

Με κατάλληλες μετρήσεις από κάποιον που διαθέτει την απαιτούμενη εκπαίδευση, τα κατάλληλα όργανα και την σχετική εμπειρία μπορούμε να εξακριβώσουμε σε τι τιμές είναι οι διάφορες ακτινοβολίες μέσα στο σπίτι μας (και ιδιαίτερα στην θέση ύπνου) και να τις συγκρίνουμε με τα προηγούμενα «βιολογικά» όρια ασφαλείας. Σε περίπτωση υπέρβασης (πράγμα ιδιαίτερα συχνό) υπάρχουν σχεδόν πάντα λύσεις που μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, συμφωνείτε με αυτό OK