Οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες και η γεωπάθεια επιφέρουν στον ανθρώπινο οργανισμό σημαντικά προβλήματα.

Στην ολιστική ιατρική είναι πολύ συνηθισμένη η ονομασία «Ηλεκτρομαγνητική επιβάρυνση” και «Γεωπαθητική επιβάρυνση” .

Ενημερωθείτε για τα παραπάνω θέματα στις ενότητες:

  • Αιτίες επιβάρυνσης
  • Προβλήματα υγείας
  • Συχνές ερωτήσεις (FAQ)
  • Μελέτη χώρου
  • Προϊόντα θωράκισης από ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες